Zakład Badań Nieniszczących rozpoczął swoją działalność w dziedzinie badań w roku 1994.

W 2004 roku wprowadzono System Zarządzania Jakością obowiązujący dla Laboratoriów Badawczych. System ten, jest zgodny z normą PN EN ISO/IEC 17025 dotyczącą wymagań i kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Zakres i rodzaje wykonywanych przez ZBN badań podane są w części usługi.
Pracownicy laboratorium wykonujący prace badawcze posiadają kwalifikacje zgodne z normą PN EN 473:2000 dotyczącej kwalifikacji personelu badań nieniszczących potwierdzone certyfikatami uznanymi w Unii Europejskiej. Ponieważ Laboratorium posiada i stosuje System Zarządzania Jakością spełniający wymagania w/w normy oraz wymagania przepisów Urzędu Dozoru Technicznego otrzymało również uznanie tegoż Urzędu na wykonywanie w/w badań nr LB-111/07.

Mamy nadzieje, iż nasza placówka badawcza zostanie przez Państwa zaliczona w Waszym systemie jakości do kategorii "A" i że spełnimy Wasze oczekiwania, co do listy kwalifikowanych dostawców i zaowocuje to współpracą.usługi | kontakt

Zakład Badań Nieniszczących
44-100 Gliwice ul. Młodych Patriotów 18/8

Laboratorium Badawcze 44-101 Gliwice ul. Sowińskiego 3
tel./fax: 032 237 64 93Urząd Dozoru
Technicznego
LB-111/07

Projekt i realizacja: visualnet.pl