Adres do korespondencji

Zakład Badań Nieniszczących

mgr inż. Leszek Brożek

44-100 Gliwice, ul. Młodych Patriotów 18/8

NIP 631-101-04-00

e-mail:  laboratorium (at) zbn-lb.pl


o firmie | usługi

Urząd Dozoru
Technicznego
LB-111/07