Szanowni Państwo pragniemy zaproponować Wam nasze usługi w prowadzeniu badań niszczących i nieniszczących, w zakresie podanym poniżej:
 

Zakres naszych usług

Badania radiograficzne:
- izotopowe
- rentgenowskie

Badania ultradźwiękowe
- materiałów
- złączy spawanych
- pomiary grubości

Badania wizualne

Badania penetracyjne

Badania magnetyczno-proszkowe

Badania długości i kąta

Statyczna próba rozciągania
- wyrobów hutniczych
- złączy spawanych

Statyczna próba zginania
- wyrobów hutniczych
- złączy spawanycho firmie | kontakt
Zakład Badań Nieniszczących
44-100 Gliwice ul. Młodych Patriotów 18/8

Laboratorium Badawcze 44-101 Gliwice ul. Sowińskiego 3
tel./fax: 032 237 64 93


Laboratorium posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego dla laboratorium stopnia II zgodne z EN ISO /IEC -17025. Nr uznania UDT LB-111/07